بیش فعالی (ADHD)

کودک بیش فعال

با بیش فعالی درست برخورد کنیم!

https://rostinno.com/wp-content/uploads/2019/09/4_6008169393198990524.mp4   اگر فکر می کنید بیش فعالی(ADHD)،یک انتخاب،یک اختلال شخصیتی،کج خلقی یا یک رفتار یادگرفته شده است،یا کودک مبتلا به این اختلال صرفا یک کودک لوس است،فیلم بالا را…
رستینو

اختلال نقص توجه-بیش فعالی در کودکان چیست؟

آیا فکر میکنید کودکتان بیش فعال است ؟ در این مقاله ما با بررسی علائم و نشانه های این اختلال ،هر آنچه در  مورد نقص توجه و بیش فعالینیاز دارید…
فهرست